info@torex.cz

Evidence zboží

Řídíme se heslem “Pořádek dělá přátele!”. Aby vše bylo přesně evidováno, používáme pro skladovou evidenci zboží v systému ABRA G3. Váš sortiment musí popsán jedinečným kódem sortimentu (SKU), který musí být uveden na expedovaném zboží a musí mu být přidělen čárový kód.

Jako dodavatel jste zodpovědni za správnost a úplnost číselníku sortimentu. Proto nejpozději v okamžiku dodání zboží, potřebujeme mít kompletní číselník zboží, s kterým máme právě manipulovat a to včetně nákupní ceny. Číselný kód sortimentu je jedinečný a jednoznačně identifikuje sortiment, včetně jeho vlastností (druh, barva, velikost apod.). Pokud tyto vlastnosti potřebujete sledovat při skladových operacích.

Příklad.

Pokud míčky různých barev mají na sobě shodný čárový kód pro všechny barvy, ale vy chcete klientům dodávat červené míčky, je potřeba evidovat míčky po jednotlivých barvách a bude tedy nutné míčky nejprve označit novými čárovými kody. Pro každou barvu nový kod.

Jako provozovatel skladu Vám odpovídáme za množstevní shodu mezi zbožím přijatým k uskladnění do úrovně skutečně přijímaných jednotek a zbožím vyskladněným v souladu s příslušnou skladovou dokumentací.

Před jejím zahájením si vzájemně odsouhlasíme předpokládané zůstatky na skladech u evidovaných skladových položek a to včetně nákupních cen zboží. Pak bude provedena fyzická inventura. Chybějící a přebývající kusy budou oceněny v nákupních cenách. Pokud v celkovém součtu bude při inventuře zjištěn přebytek, bude váš. Naopak, pokud bude zjištěna inventurní ztráta, bude Vám ztráta uhrazena. Výjimkou je, pokud při fyzické inventuře bude otevřen originálně uzavřený obal, a bude zjištěno, že deklarované množství neodpovídá obsahu, neneseme za tuto ztrátu zodpovědnost a ztráta nebude účtována do inventární ztráty.

Na závěr inventury, po té co proběhne vypořádání, si navzájem odsouhlasíme, že k danému dni máme vypořádány všechny závazky a pohledávky.

Namátková kontrola může být provedena kdykoliv, v průběhu roku max. 3x. Pravidelné inventury budou probíhat vždy po dohodě jednou do roka v běžné pracovní dny. Po dobu inventury nelze přijímat a odesílat zboží. Zajištění inventury je zahrnuto v ceně za skladování.