info@torex.cz

Polepujeme

Systém vyžaduje, aby každé zboží bylo označeno čárovým kodem EAN. Pokud vaše zboží čárové kody nemá, zajistíme polepení zboží etiketami s čárovým kodem EAN. Po dohodě s Vámi, může etiketa obsahovat i další povinné položky, jako je výrobní šarže, datum doporučené spotřeby, nakládání s odpady a případně logo.