info@torex.cz

Naskladňování a skladování zboží

Zajišťujeme vykládku a naskladnění svěřeného zboží a to v pracovních dnech od 6 do 14 hodin. Zajistíme, aby nejpozději druhý pracovní den po přijetí zásilky, bylo zboží vyloženo, přepočítáno, umístěno do příslušného skladu a připraveno pro expedici, pokud budou splněny podmínky pro včasné naskladnění. Starost o místo ponechte na nás! Jak a kam zboží uložíme je také naše starost.

Podmínka včasného naskladnění

  • každá skladová jednotka musí být označena EAN
  • příjezd zboží je avizován nejméně 24 hodin předem
  • zásilka nesmí být od přepravce poškozená
  • dokumenty a dodané množství musí souhlasit
Služba Poznámka
Skladné 0,10 Kč/kus/den (účtuje se maximální počet kusů na skladě za den)
Skladné pro zboží, kde váhová jednotka > 15 kg 0,10 Kč/kg/kus/den
Skladné pro nadrozměrné zboží, kde [2*(d+š)] +v > 3 m
Příjem a opětovné naskladnění vráceného zboží do 5 ks v zásilce 30 Kč / zásilka
Dokumentace poškozeného zboží na příjmu zásilek, protokol, fotky, odeslání dokumentů Hodinová sazba
Umístění EAN na neidetifikovatelné zboží (zboží bez EAN, nečitelný EAN, chybný EAN) Hodinová sazba
Skládání palety dopravci zboží 30 Kč / paleta
Práce sjednaná - dělnická 185 Kč/pracovník/hod
Práce sjednaná - administrativní 255 Kč/pracovník/hod
Protokol o poškozeném zboží z vratky Hodinová sazba
Práce mimo pracovní dobu +50%

Účtuje se maximální počet kusů na skladě pro daný den. Maximální váha expediční jednotky 15 kg. Kusy jsou myšleny expediční (skladové jednotky).

Při naskladňování se předpokládá, že zboží, pokud je dodáváno po více prodejních jednotkách v jedné krabici, je od výrobce kompletní a souhlasí počet kusů v obalu s údaji na obalu.. Originální obaly (krabice) neotvíráme a obsah dále nekontrolujeme. Pokud charakter zásilky vyžaduje fyzickou kontrolu každého dodaného kusu, budou vícepráce účtovány podle hodinové sazby. O nutnosti detailní kontroly zboží musíme být předem informováni!

Postup naskladňování

Od přepravců nebo Vašich dodavatelů nepřevezmeme žádnou neavizovanou zásilku. Jen na váš pokyn převezmeme zásilku poškozenou při přepravě nebo nevhodně zabalenou. Pokud není sjednáno předem, nepřebíráme také zásilky zaslané na dobírku!

Převzetí zboží do skladu od přepravce je prováděno na ucelené přepravní jednotky (palety či kartony). Posádka vozidla s našimi skladníky vyhotoví „Zápis o vykládce“, v kterém bude uveden skutečný stav přejímaného zboží v neporušených obalech (počet přepravních jednotek, stav obalů) a případné rozdíly mezi skutečností a dodacími listy. „Zápis o vykládce“ bude podepsán posádkou vozidla a našimi pracovníky. V případě přepravy z ciziny potvrdíme dodací listy a CMR. Vyznačíme do nich zjevnou neshodu. Po převzetí zboží následuje fyzický příjem zboží, který probíhá podle Vašich písemných pokynů. Pokud je během fyzického příjmu zboží zjištěno poškození zboží, vyhotoví pracovníci skladu „Záznam o jakosti“, v kterém uvedou druh a rozsah neshody. V případě potřeby zajistí fotodokumentaci.

Po provedení fyzického příjmu pracovníci skladu zboží neprodleně zaevidují do skladového systému a o provedeném příjmu informují ukladatele. V případě nesrovnalosti při příjmu zboží bude zboží přijato na sklad až Vašem rozhodnutí a souhlasu.