info@torex.cz

Řešíme nestandardní situace

Život nám přináší nejrůznější situace, které neumíme předvídat. Jako provozovatel skladu budeme s vaším zbožím vždy nakládat s vynaložením veškeré odborné péče. Budeme se snažit minimalizovat a/nebo zabránil ztrátám nebo škodám v důsledku zásahu vyšší moci. Pro tyto případy je naše činnost pojištěna na způsobenou škodu do výše 2 mil Kč.

Vyjímky z běžné pracovní doby Vám budeme hlásit 14 kalendářních dní dopředu, abyste se mohli na případný výpadek našich služeb předem připravit. Jedná se zejména o dobu svátků a nebo plánovaných odstávkách plynu nebo elektrické energie. Během řádně oznámených výjimek není prováděna distribuce a nejsou poskytovány níže uvedené garance.